Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S8 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

Letní semestr našich seminářů zakončíme ve čtvrtek 26. května

Na programu je:

Tomáš Šabata, Tomáš Borovička. Modelování chování dojnic na automatizovaných farmách

Tomášové nám popovídají o tom, jak modelují chování skotu na mléčných farmách pomocí skrytých markovských řetězců a jak tyto modely následně využívají při analýze dat o chování

 

Přehled seminářů v roce 2016

26. května

Tomáš Šabata, Tomáš Borovička

Modelování chování dojnic na automatizovaných farmách

12. května

Jan Žegklitz

Pokročilé algoritmy pro symbolickou regresi

pdf

28. dubna

Tomáš Kouřim

Aplikace pravděpodobnostních modelů v kurzovém sázení

pdf

14. dubna

Jiří Fink

Optimalizace v chytrých energetických sítích

pdf

31. března

Rudolf Kadlec

Přehled aplikací neuronových sítí v IBM Watson Praha

pdf

17. března

Ivan Zelinka

Nekonvenční algoritmy - možnosti a aplikace

pptx

 3. března

Martin Dlask

Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

pdf

 7. ledna

David Blatský

Odhady fraktální dimenze bayesovským způsobem

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2015

17. prosince

Klára Pešková

Metaučení v multi-agentních systémech pro data mining

pdf

 3. prosince

Jakub Mrva

Vnímání a modelování vlastností terénu kráčejícími roboty

pdf

19. listopadu

Tomáš Bartoň

Vícekriteriální optimalizace pro shlukovou analýzu

pdf

 5. listopadu

Lukáš Sekanina

Kartézské genetické programování pro aproximaci a evoluci digitálních obvodů

pdf

22. října

Ondřej Háva

Extrakce latentních témat z textových dokumentů

pptx

 8. října

Milan Šulc

Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikátorů pomocí lineárního SVM

pdf

21. května

Lukáš Bajer, Andrej Kudinov

Gaussovské procesy v evoluční black-box optimalizaci

pdf

 7. května

Tomáš Borovička, David Veselý

Strojové učení pro automatizované farmy

pdf

23. dubna

Peter Zvirinský

Data mining a otevřená data

googledoc

 9. dubna

Tomáš Kliegr

Klasifikace pomocí asociačních pravidel

pdf

26. března

Josef Pelikán

Náhodné rozmísťování bodů v rovině

pdf

12. března

Martin Kopp

Detekce a vysvětlování anomálií

pdf

26. února

Filip Šroubek

Slepá rekonstrukce obrazu: od rovnic k aplikacím

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014