Seminář strojového učení a modelování

(čtvrtek 14:00 v S8 na Malostranském náměstí)

společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

& oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů Ústavu informatiky AV ČR

 

Kontakt: Martin Holeňa, ÚI AV ČR, tel. 266052921, mail martin@cs.cas.cz, skype martinholena

 

Aktuality:

Poslední seminář zimního semestru nás čeká ve čtvrtek 18. prosince. Na programu je

Leona Nezvalová, Luboš Popelínský: Detekování anomálií pomocí náhodných lesů

Hosté z Brna nám představí metodu pro hledání outliers a možné přístupy k jejich interpretaci, jakož i aplikaci pro analýzu studentských řešení logických důkazů

 

Přehled seminářů v roce 2014

18. prosince

Leona Nezvalová, Luboš Popelínský

Detekování anomálií pomocí náhodných lesů

4. prosince

David Bednárek

Aplikace evolučních metod na velká data v astrofyzikální spektroskopii

pdf

20. listopadu

Tomáš Křen

Typované funkcionální genetické programování

pdf

6. listopadu

Pavel Krč

Vylepšení numerické předpovědi počasí shlukováním

pdf

23. října

Tomoyuki Suzuki

Nominal automata and their languages to verify interactive computation

pdf

9. října

Jakub Šmíd

Metody výpočetní inteligence v metaučení

pptx

22. května

Zbyněk Pitra, Lukáš Bajer

Gaussovské procesy a evoluční optimalizace

pdf

24. dubna

Marek Brabec

Statistický model obsazenosti dálničních parkovišť

pdf

10. dubna

Lukáš Neumann

Rozpoznávání textu ve fotografiích a videu

pdf

27. března

Kamil Dedecius

Distribuované dynamické bayesovské modelování

pdf

13. března

Martin Šlapák

Evoluce rozhodovacích strategií pro dataminingové agenty

pdf

27. února

Vincent Kříž

Statistické rozpoznávání referencí v českých soudních rozhodnutích

pdf

2. ledna

Jan Koutník

Škálovatelná neuroevoluce

Přehled seminářů v roce 2013

19. prosince

Václav Chudáček

Automatická analýza kardiotokografických signálů při porodu

pdf

5. prosince

Otakar Trunda

Použití algoritmu "Monte Carlo Tree Search" v plánování

pdf

21. listopadu

Ondřej Tichý

Slepá separace a dekonvoluce medicínských obrazových sekvencí

pdf

7. listopadu

Jan Kalina

Regularizace a robustnost při klasifikační analýze genetických dat

pdf

24. října

Vladimír Španihel

Využití GPU k urychlení učení neuronových sítí

pdf

10. října

Jiří Kléma

Klasifikace genomických dat s bohatou apriorní znalostí

pdf

23. května

Tomáš Pevný

Detekce anomalií a její aplikace v síťové vezpečnosti

pdf

16. května

Jan Černý

Robotická evoluce

pdf, zip

25. dubna

Viktor Nekvapil

Data mining zákaznických dat v logistické společnosti

pdf

11. dubna

Václav Kratochvíl

Struktury nezávislosti v pravděpodobnostních modelech

pdf

28. března

David Štefka

Kombinování klasifikátorů s využitím fuzzy měr založených na podobnosti

pdf

14. března

Jan Faigl

Kohonenovy sítě v úlohách plánování cesty mobilních robotů

pdf

28. února

Martin Macaš

Optimalizace pomocí rojů částic a její aplikace

pdf

 

 

 

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012