Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S8 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení strojového učení Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

Poslední seminář před vánoci nás čeká ve čtvrtek 21. prosince

Na programu je:

Jan Hering. Obecná formulace multiple-instance learning a její aplikace ve zpracování biomedicínských obrazových dat

Honza se bude zabývat aktuálními metodami multiple-instance learning, tedy algoritmy strojového učení pro případ omezené dostupnosti anotací dat, a jejich aplikací především na klasifikaci biomedicínských obrazových dat

 

Přehled seminářů v roce 2017

 4. ledna

Marek Krčál

Hluboké učení detekce malwaru na EXE souborech bez předzpracování

21. prosince

Jan Hering

Obecná formulace multiple-instance learning a její aplikace ve zpracování biomedicínských obrazových dat

 7. prosince

Matej Mojzeš

Celočíselná heuristická optimalizace

pdf

 9. listopadu

Ondřej Bíža

Hluboké neuronové sítě pro detekci akcí ve videích

pdf

26. října

Jan Kalina

Metaučení pro metody robustní regrese

pdf

12. října

Rudolf Kadlec

Použití umělých neuronových sítí pro porozumění přirozenému jazyku

pdf

25. května

Michal Hadrava

Od hudby přes mozek k diofantským rovnicím: modelování tonality v hudbě pomocí neurálních oscilátorů

pdf

11. května

Tomáš Šabata

Aktivní učení v kontextu modelování sekvencí

pdf

27. dubna

Tomáš Frýda

Škálovatelnost prediktivních modelů

pdf

13. dubna

Josef Moudřík

Hluboké učení v počítačovém Go

pdf

30. března

Marek Leibl

Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí

pdf

16. března

Jan Motl

Propozionalizace temporálních relačních dat

pdf

 2. března

Martin Pilát

Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

pptx

 5. ledna

Petr Pulc

Metaučení získávání znalostí z multimediálních dat

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2016

 8. prosince

Ondřej Fikar

Učení reprezentací v počítačové bezpečnosti

pdf

24. listopadu

Zuzana Petříčková

Robustní architektura vícevrstvých neuronových sítí

pdf

27. října

Nikola Jajcay

Statistické modelovanie v klimatologii

pdf

13. října

Pavel Krömer

Hybridní inteligentní data mining: o jednom přístupu postaveném na více paradigmatech

pdf

22. září

Hans Degroote

Automatic Online Algorithm Selection

pdf

26. května

Tomáš Šabata, Tomáš Borovička

Modelování chování zvířat v uzavřeném prostředí

pdf

12. května

Jan Žegklitz

Pokročilé algoritmy pro symbolickou regresi

pdf

28. dubna

Tomáš Kouřim

Aplikace pravděpodobnostních modelů v kurzovém sázení

pdf

14. dubna

Jiří Fink

Optimalizace v chytrých energetických sítích

pdf

31. března

Rudolf Kadlec

Přehled aplikací neuronových sítí v IBM Watson Praha

pdf

17. března

Ivan Zelinka

Nekonvenční algoritmy - možnosti a aplikace

pptx

 3. března

Martin Dlask

Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

pdf

 7. ledna

David Blatský

Odhady fraktální dimenze bayesovským způsobem

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015