Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S4 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení strojového učení Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

Náš seminář má nyní letní prázdniny. Akademický rok 2018/19, který bude již 12. rokem existence semináře, zahájíme 11. října.

 

Přehled seminářů v roce 2018

 8. listopadu

Radim Špetlík

Vizuální odhadování tepu

25. října

Jakub Gemrot

Umělý hráč pro počítačovou hru Children of the Galaxy

11. října

Tomáš Křen

Výlet do automatické syntézy programů

24. května

Petra Vidnerová

Evoluce architektur hlubokých neuronových sítí

pdf

10. května

Pavel Vlašánek

Machine learning and fuzzy transformation

pdf

26. dubna

Martin Víta

Siamské konvoluční neuronové sítě založené na pozornosti pro rozpoznávání faceted entailment

pdf

12. dubna

Lukáš Bajer

Gaussovské procesy: náhradní modely pro spojitou black-box optimalizaci

pdf

29. března

Dmytro Mishkin

Convolutional neural networks from basics to the recent advances

pdf

15. března

Jiří Borovec

Automatická analýza genových aktivací v mikroskopických snímcích octomilky

pdf

 1. března

Pavel Rusnok

Regrese a predikce pomocí fuzzy asociačních pravidel

pdf

 4. ledna

Marek Krčál

Hluboké učení detekce malwaru na EXE souborech bez předzpracování

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2017

21. prosince

Jan Hering

Obecná formulace multiple-instance learning a její aplikace ve zpracování biomedicínských obrazových dat

pdf

 7. prosince

Matej Mojzeš

Celočíselná heuristická optimalizace

pdf

 9. listopadu

Ondřej Bíža

Hluboké neuronové sítě pro detekci akcí ve videích

pdf

26. října

Jan Kalina

Metaučení pro metody robustní regrese

pdf

12. října

Rudolf Kadlec

Použití umělých neuronových sítí pro porozumění přirozenému jazyku

pdf

25. května

Michal Hadrava

Od hudby přes mozek k diofantským rovnicím: modelování tonality v hudbě pomocí neurálních oscilátorů

pdf

11. května

Tomáš Šabata

Aktivní učení v kontextu modelování sekvencí

pdf

27. dubna

Tomáš Frýda

Škálovatelnost prediktivních modelů

pdf

13. dubna

Josef Moudřík

Hluboké učení v počítačovém Go

pdf

30. března

Marek Leibl

Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí

pdf

16. března

Jan Motl

Propozionalizace temporálních relačních dat

pdf

 2. března

Martin Pilát

Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

pptx

 5. ledna

Petr Pulc

Metaučení získávání znalostí z multimediálních dat

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016