Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S8 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení strojového učení Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

K prvnímu semináři letního semestru se sejdeme ve čtvrtek 2. března

Na programu je:

Martin Pilát. Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

Martin nás zasvětí do několika metod, které vedou k lepší efektivitě evolučních algoritmů, zejména do ladění vah v dekompozičních vícekriteriálních algoritmech a do použití náhradních modelů v genetickém programování

 

Přehled seminářů v roce 2017

13. dubna

Josef Moudřík

Hluboké učení v počítačovém Go

30. března

Marek Leibl

Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí

16. března

Jan Motl

Propozionalizace temporálních relačních dat

 2. března

Martin Pilát

Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

 5. ledna

Petr Pulc

Metaučení získávání znalostí z multimediálních dat

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2016

 8. prosince

Ondřej Fikar

Učení reprezentací v počítačové bezpečnosti

pdf

24. listopadu

Zuzana Petříčková

Robustní architektura vícevrstvých neuronových sítí

pdf

27. října

Nikola Jajcay

Statistické modelovanie v klimatologii

pdf

13. října

Pavel Krömer

Hybridní inteligentní data mining: o jednom přístupu postaveném na více paradigmatech

pdf

22. září

Hans Degroote

Automatic Online Algorithm Selection

pdf

26. května

Tomáš Šabata, Tomáš Borovička

Modelování chování zvířat v uzavřeném prostředí

pdf

12. května

Jan Žegklitz

Pokročilé algoritmy pro symbolickou regresi

pdf

28. dubna

Tomáš Kouřim

Aplikace pravděpodobnostních modelů v kurzovém sázení

pdf

14. dubna

Jiří Fink

Optimalizace v chytrých energetických sítích

pdf

31. března

Rudolf Kadlec

Přehled aplikací neuronových sítí v IBM Watson Praha

pdf

17. března

Ivan Zelinka

Nekonvenční algoritmy - možnosti a aplikace

pptx

 3. března

Martin Dlask

Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

pdf

 7. ledna

David Blatský

Odhady fraktální dimenze bayesovským způsobem

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015