Seminář strojového učení a modelování

(čtvrtek ve 14.00 v posluchárně S8 budovy MFF na Malostranském náměstí)

společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

& oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů Ústavu informatiky AV ČR

Kontakt: Martin Holeňa, ÚI AV ČR, tel. 266052921, mail martin@cs.cas.cz, skype martinholena

K dalšímu semináři se sejdeme ve čtvrtek 22. října

Na programu je:

Ondřej Háva: Extrakce latentních témat z textových dokumentů

Ondra se nás pokusí zasvětit do strukturované reprezentace textových dokumentů založené na pravděpodobnostním rozdělení latentních témat v jednotlivých dokumentech, kde parametry rozdělení jsou odhadnuty na základě generativních modelů.

Přehled seminářů v roce 2015

 3. prosince

Jakub Mrva

Vnímání a modelování vlastností terénu kráčejícími roboty

19. listopadu

Tomáš Bartoň

Vícekriteriální optimalizace pro shlukovou analýzu

 5. listopadu

Lukáš Sekanina

Kartézské genetické programování pro aproximaci a evoluci digitálních obvodů

22. října

Ondřej Háva

Extrakce latentních témat z textových dokumentů

 8. října

Milan Šulc

Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikátorů pomocí linearního SVM

pdf

21. května

Lukáš Bajer, Andrej Kudinov

Gaussovské procesy v evoluční black-box optimalizaci

pdf

 7. května

Tomáš Borovička, David Veselý

Strojové učení pro automatizované farmy

pdf

23. dubna

Peter Zvirinský

Data mining a otevřená data

googledoc

 9. dubna

Tomáš Kliegr

Klasifikace pomocí asociačních pravidel

pdf

26. března

Josef Pelikán

Náhodné rozmísťování bodů v rovině

pdf

12. března

Martin Kopp

Detekce a vysvětlování anomálií

pdf

26. února

Filip Šroubek

Slepá rekonstrukce obrazu: od rovnic k aplikacím

pdf

Přehled seminářů v roce 2014

18. prosince

Leona Nezvalová, Luboš Popelínský

Detekování anomálií pomocí náhodných lesů

pdf

 4. prosince

David Bednárek

Aplikace evolučních metod na velká data v astrofyzikální spektroskopii

pdf

20. listopadu

Tomáš Křen

Typované funkcionální genetické programování

pdf

 6. listopadu

Pavel Krč

Vylepšení numerické předpovědi počasí shlukováním

pdf

23. října

Tomoyuki Suzuki

Nominal automata and their languages to verify interactive computation

pdf

 9. října

Jakub Šmíd

Metody výpočetní inteligence v metaučení

pptx

22. května

Zbyněk Pitra, Lukáš Bajer

Gaussovské procesy a evoluční optimalizace

pdf

24. dubna

Marek Brabec

Statistický model obsazenosti dálničních parkovišť

pdf

10. dubna

Lukáš Neumann

Rozpoznávání textu ve fotografiích a videu

pdf

27. března

Kamil Dedecius

Distribuované dynamické bayesovské modelování

pdf

13. března

Martin Šlapák

Evoluce rozhodovacích strategií pro dataminingové agenty

pdf

27. února

Vincent Kříž

Statistické rozpoznávání referencí v českých soudních rozhodnutích

pdf

 2. ledna

Jan Koutník

Škálovatelná neuroevoluce

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013