Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S8 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

K prvnímu semináři letního semestru se sejdeme ve čtvrtek 2. března

Na programu je:

Martin Pilát. Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

Martin nás zasvětí do několika metod, které vedou k lepší efektivitě evolučních algoritmů, zejména do ladění vah v dekompozičních vícekriteriálních algoritmech a do použití náhradních modelů v genetickém programování

 

Přehled seminářů v roce 2017

 2. března

Martin Pilát

Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

 5. ledna

Petr Pulc

Metaučení získávání znalostí z multimediálních dat

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2016

 8. prosince

Ondřej Fikar

Učení reprezentací v počítačové bezpečnosti

pdf

24. listopadu

Zuzana Petříčková

Robustní architektura vícevrstvých neuronových sítí

pdf

27. října

Nikola Jajcay

Statistické modelovanie v klimatologii

pdf

13. října

Pavel Krömer

Hybridní inteligentní data mining: o jednom přístupu postaveném na více paradigmatech

pdf

22. září

Hans Degroote

Automatic Online Algorithm Selection

pdf

26. května

Tomáš Šabata, Tomáš Borovička

Modelování chování zvířat v uzavřeném prostředí

pdf

12. května

Jan Žegklitz

Pokročilé algoritmy pro symbolickou regresi

pdf

28. dubna

Tomáš Kouřim

Aplikace pravděpodobnostních modelů v kurzovém sázení

pdf

14. dubna

Jiří Fink

Optimalizace v chytrých energetických sítích

pdf

31. března

Rudolf Kadlec

Přehled aplikací neuronových sítí v IBM Watson Praha

pdf

17. března

Ivan Zelinka

Nekonvenční algoritmy - možnosti a aplikace

pptx

 3. března

Martin Dlask

Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

pdf

 7. ledna

David Blatský

Odhady fraktální dimenze bayesovským způsobem

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015