Seminář strojového učení a modelování

čtvrtek ve 14.00
posluchárna S8 budovy MFF
Malostranské náměstí

Společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

a oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů Ústavu informatiky AV ČR


Kontakt:

Martin Holeňa (ÚI AV ČR)
+420 266 052 921
martin@cs.cas.cz
skype martinholena

 

Letní semestr zahájíme ve čtvrtek 3. března

Na programu je:

Martin Dlask. Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

 

Přehled seminářů v roce 2016

31. března

Rudolf Kadlec

Přehled aplikací neuronových sítí v IBM Watson Praha

17. března

Ivan Zelinka

Nekonvenční algoritmy - možnosti a aplikace

 3. března

Martin Dlask

Využití zlomkových stochastických procesů pro analýzu signálu a časových řad

 7. ledna

David Blatský

Odhady fraktální dimenze bayesovským způsobem

pdf

 

Přehled seminářů v roce 2015

17. prosince

Klára Pešková

Metaučení v multi-agentních systémech pro data mining

pdf

 3. prosince

Jakub Mrva

Vnímání a modelování vlastností terénu kráčejícími roboty

pdf

19. listopadu

Tomáš Bartoň

Vícekriteriální optimalizace pro shlukovou analýzu

pdf

 5. listopadu

Lukáš Sekanina

Kartézské genetické programování pro aproximaci a evoluci digitálních obvodů

pdf

22. října

Ondřej Háva

Extrakce latentních témat z textových dokumentů

pptx

 8. října

Milan Šulc

Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikátorů pomocí lineárního SVM

pdf

21. května

Lukáš Bajer, Andrej Kudinov

Gaussovské procesy v evoluční black-box optimalizaci

pdf

 7. května

Tomáš Borovička, David Veselý

Strojové učení pro automatizované farmy

pdf

23. dubna

Peter Zvirinský

Data mining a otevřená data

googledoc

 9. dubna

Tomáš Kliegr

Klasifikace pomocí asociačních pravidel

pdf

26. března

Josef Pelikán

Náhodné rozmísťování bodů v rovině

pdf

12. března

Martin Kopp

Detekce a vysvětlování anomálií

pdf

26. února

Filip Šroubek

Slepá rekonstrukce obrazu: od rovnic k aplikacím

pdf

Archiv: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014