Přehled seminářů v roce 2009

11. prosince

Václav Šebesta

Řízení prozodie řečového syntezátoru

pdf

13. listopadu

Daniel Lessner

Možnosti použití samoorganizace na morphing obrázků

pdf

30. října

Milan Chlada

Využití neuronových sítí při zpracování signálů akustické emise

pdf

16. října

Roman Neruda

Popis a spojování inteligentních výpočetních agentů

14. května

Martin Holeňa

Vynořující se směry v evoluční optimalizaci při hledání nových materiálů

ppt

7. května

Robert Kessl

Získávání frekventovaných podstruktur

pdf

23. dubna

Ján Fröhlich

Využití lineární a nelineární regrese pro získávání tvrzení fuzzy logiky z dat

pdf

16. dubna

Pavel Surynek

Plánování cest pro mnoho robotů

pdf

2. dubna

Jakub Gemrot

Řízení vyprávění příběhů ve virtuálních světech metodami umělé inteligence

19. března

Martin Vejmelka

Spektrální shlukování

pdf

5. března

Zdeněk Konfršt

Genetické algoritmy a problém hazardního hráče

8. ledna

Oleg Kovářík

Optimalizace pomocí mravenčích kolonií s kastami

pdf