Přehled seminářů v roce 2015

17. prosince

Klára Pešková

Metaučení v multi-agentních systémech pro data mining

pdf

 3. prosince

Jakub Mrva

Vnímání a modelování vlastností terénu kráčejícími roboty

pdf

19. listopadu

Tomáš Bartoň

Vícekriteriální optimalizace pro shlukovou analýzu

pdf

 5. listopadu

Lukáš Sekanina

Kartézské genetické programování pro aproximaci a evoluci digitálních obvodů

pdf

22. října

Ondřej Háva

Extrakce latentních témat z textových dokumentů

pptx

 8. října

Milan Šulc

Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikátorů pomocí lineárního SVM

pdf

21. května

Lukáš Bajer, Andrej Kudinov

Gaussovské procesy v evoluční black-box optimalizaci

pdf

 7. května

Tomáš Borovička, David Veselý

Strojové učení pro automatizované farmy

pdf

23. dubna

Peter Zvirinský

Data mining a otevřená data

googledoc

 9. dubna

Tomáš Kliegr

Klasifikace pomocí asociačních pravidel

pdf

26. března

Josef Pelikán

Náhodné rozmísťování bodů v rovině

pdf

12. března

Martin Kopp

Detekce a vysvětlování anomálií

pdf

26. února

Filip Šroubek

Slepá rekonstrukce obrazu: od rovnic k aplikacím

pdf