Přehled seminářů v roce 2017

21. prosince

Jan Hering

Obecná formulace multiple-instance learning a její aplikace ve zpracování biomedicínských obrazových dat

pdf

 7. prosince

Matej Mojzeš

Celočíselná heuristická optimalizace

pdf

 9. listopadu

Ondřej Bíža

Hluboké neuronové sítě pro detekci akcí ve videích

pdf

26. října

Jan Kalina

Metaučení pro metody robustní regrese

pdf

12. října

Rudolf Kadlec

Použití umělých neuronových sítí pro porozumění přirozenému jazyku

pdf

25. května

Michal Hadrava

Od hudby přes mozek k diofantským rovnicím: modelování tonality v hudbě pomocí neurálních oscilátorů

pdf

11. května

Tomáš Šabata

Aktivní učení v kontextu modelování sekvencí

pdf

27. dubna

Tomáš Frýda

Škálovatelnost prediktivních modelů

pdf

13. dubna

Josef Moudřík

Hluboké učení v počítačovém Go

pdf

30. března

Marek Leibl

Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí

pdf

16. března

Jan Motl

Propozionalizace temporálních relačních dat

pdf

 2. března

Martin Pilát

Metody pro zefektivnění evolučních algoritmů

pptx

 5. ledna

Petr Pulc

Metaučení získávání znalostí z multimediálních dat

pdf