Přehled seminářů v roce 2008

18. prosince

Natalio Krasnogora

Infobiotics for systems and synthetic biology, an introduction

abstract

11. prosince

David Štefka

Dynamické systémy klasifikátorů

pdf

27. listopadu

Anita Schilling

Ant-based clustering in information retrieval

13. listopadu

Martin Labský

Kombinace znalostí pro extrakci informací z textu

ppt

30. října

Rudolf Kadlec

Evoluce chování inteligentních agentů v počítačových hrách

16. října

Vladimír Šišma

Shlukování pro minimalizaci entropie - pravděpodobnostní metoda

pdf

29. května

Petr Savický

Usuzování v Bayesovských sítích pomocí multilineárních polynomů

pdf

15. května

Martin Ralbovský

Rozhodovací stromy a metoda GUHA

17. dubna

Filip Železný

Induktivní logické programování

3. dubna

František Hakl

Systém NNSU pro klasifikaci pomocí neuronových sítí

20. března

Zdeněk Vyoral

Fuzzy klasifikace založená na SVM klasifikátorech

6. března

Josef Urban

MaLAR SG1 - metoda strojového učení pro automatické usuzování se sémantickým vedením

10. ledna

Philip Prentis

Image Retrieval with SOM