html> Seminář z umělé inteligence 2013

Přehled seminářů v roce 2013

19. prosince

Václav Chudáček

Automatická analýza kardiotokografických signálů při porodu

pdf

5. prosince

Otakar Trunda

Použití algoritmu "Monte Carlo Tree Search" v plánování

pdf

21. listopadu

Ondřej Tichý

Slepá separace a dekonvoluce medicínských obrazových sekvencí

pdf

 7. listopadu

Jan Kalina

Regularizace a robustnost při klasifikační analýze genetických dat

pdf

24. října

Vladimír Španihel

Využití GPU k urychlení učení neuronových sítí

pdf

10. října

Jiří Kléma

Klasifikace genomických dat s bohatou apriorní znalostí

pdf

16. května

Jan Černý

Robotická evoluce

pdf, zip

25. dubna

Viktor Nekvapil

Data mining zákaznických dat v logistické spoleènosti

pdf

11. dubna

Václav Kratochvíl

Struktury nezávislosti v pravděpodobnostních modelech

pdf

28. března

David Štefka

Kombinování klasifikátorů s využitím fuzzy měr založených na podobnosti

pdf

14. března

Jan Faigl

Kohonenovy sítě v úlohách plánování cesty mobilních robotů

pdf

28. února

Martin Macaš

Optimalizace pomocí rojů částic a její aplikace

pdf