Přehled seminářů v roce 2010

9. prosince

Jan Černý

Automatizovaný data mining

pptx

25. listopadu

Tomáš Siegl

Učení založené na negativní korelaci

pdf

18. listopadu

Martin Vejmelka

Spektrální shlukování s reziduální množinou pomocí průměrné asociace

pdf

4. listopadu

Jan Blažek

IT modely v restaurování uměleckých děl

pdf

21. října

Petr Pošík

EDA algorithmy pro numerickou optimalizaci

pdf

14. října

Matjaz Kukar

Heuristic best-first search in separation of interleaved Web sessions

pdf

7. října

Aleš Pilný

Feature ranking a feature selection založené na induktivních modelech

pdf

20. května

Felix Dobslaw

Parameter tuning of metaheuristics based on design of experiments and artificial neural networks

pdf

13. května

Jaromír Kukal

Dolování dat ve vektorovém nebo v metrickém prostoru?

pdf

29. dubna

Lukáš Bajer

Urychlení evolučních algoritmů pomocí RBF sítí

pdf

15. dubna

Roman Kalous

Genetická optimalizace architektur neuronových sítí

pdf

8. dubna

Adam Roman

Hierarchical classifier with overlapping clusters

1. dubna

Karel Macek

Heuristická řešení nelineárních distribučních problémů

ppt

18. března

Robert Kessl

Získávání frekventovaných podsekvencí z databází

pdf

11. března

Lukáš Chrpa

Učení pro klasické plánování

pdf

4. března

Radek Hofman

Aplikace particle filtru a marginalizovaného particle filtru pro asimilaci v oblasti radiační ochrany

pdf

15. ledna

Pavel Surynek, Petr Koupý

Plánování pohybu po grafu a jeho vizualizace

pdf

8. ledna

Stanislav Slušný

Plánování cest robotů za nejistoty

pdf