Přehled seminářů v roce 2011

8. prosince

Josef Boštík

Perceptronová síť pro milovníky RBF

pdf

24. listopadu

Antonín Wimberský

Urychlování evolučních algoritmů pomocí dopředných neuronových sítí

ppt

10. listopadu

Jaromír Kukal

Afinně invariantní deskriptory 3D-biomedicínských obrazů

ppt

27. října

Jan Klíma

Urychlování evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a náhodných lesů

pdf

13. října

Ondřej Pokorný

Kódování acyklických grafů pro aplikaci genetických algoritmů

pptx

26. května

Radim Demut

Spolehlivost predikce v regresních modelech

pdf

12. května

Petra Vidnerová

Evoluce složených jádrových funkcí pro regularizaci sítě

pdf

28. dubna

Viktor Nekvapil

Aplikace data mining procedury Ac4ft-Miner na medicínská data

pdf

14. dubna

Pavel Pecina

Lexikální asociační míry: extrakce kolokací

pdf

31. března

Oleg Kovářík

Meta-optimalizace pro kombinatorické problémy

pdf

17. března

Matěj Holec

Zkušenosti s nástrojem Weka při prediktivní klasifikaci na datech genové exprese

pdf

3. března

Vladimír Bičík

Meta-optimalizace v prostoru reálných parametrů

pdf

6. ledna

Jiří Franc

Robustní odhady parametrů v lineárním regresním modelu

pdf