Přehled seminářů v roce 2012

20. prosince

Matěj Mojzeš

Teorie rozšířeného heuristického prohledávání

pdf

22. listopadu

Jiří Kubalík

Lokální prohledávání řizené evolučním algoritmem a jeho aplikace

pptx

8. listopadu

Martin Černý

Plánování v reálném světě

pptx

25. října

Jan Drchal

Nepřímé kódování umělých neuronových sítí

pdf

11. října

David Chalupa

Stochastické grafové algoritmy: pokrytie kompletnými podgrafmi a zhlukovanie

pdf

24. května

Jakub Dvořák

Změkčování hranic v klasifikačních stromech

pdf

10. května

Martin Dörfler

Řízení běhu genetického algoritmu pomocí samoorganizující mapy

pptx

26. dubna

Radek Škrabal

Doporučování atributů při získávání asociačních pravidel z dat pomocí rozhodovacích stromů

pdf, pptx

12. dubna

Josef Smolka

Modelování a simulace interakce monoklonálních bakteriálních kolonií

pdf

29. března

Jan Kalina

Analýza obrazu obličeje v medicíně a forenzní antropologii

pdf

15. března

Martin Pilát

Náhradní modely v evoluční vícekriteriální optimalizaci

pdf

1. března

Jaroslav Hlinka

Odhady a modelování závislostní struktury aktivity v biologických neuronových sítích

pdf

5. ledna

Tomáš Bartoň

Shluková analýza časových řad v biologických datech

pdf